Skip to main content
 

Rollback

3 min read

Svenska

Igårnatt återställdes min sida till dess skick i förra veckan vilket gjorde att flera inlägg försvann. Nu är den återställd men med det så ligger jag ett inlägg minus på bloggkontot så idag blir det att kläcka ur mig två inlägg ;)

Igår var jag i alla fall i labbet stora delar av dagen för att samla in data från Straw-detektorn. På bilden har jag kopplat en prob till en av resistorna över vilken den direkta signalen som genereras i strawet går över. Det är denna signal jag även simulerar. Så tanken var att kika på den faktiska signalen för att kunna få till absoluta värden på mina simuleringar. Signalen på oscilloscopet kommer från ett sönderfall av radioaktivt järn (Fe-55) som har en hög sannolikhet att emittera en foton(gammastrålning) på 5.9 keV.

Gammastrålning är, till skillnad vad många tror, inte definierad efter en viss frekvens eller våglängd, utan de kommer från atomkärnan i radioaktiva sönderfall. Röntgenstrålning kommer från acceleration av elektroner (se röntgenrör) och från elektronmolnen av atomer vid deexcitation, s.k. karakteristisk röntgen.

Français

Hier soir mon site a été remis à l'état de cela dans la semaine dernière qui a causé plusieurs de mes messages blog à disparaître. Maintenant, il est restauré, mais je suis maintenant redevable à mon blog, ce qui signifie que je dois produire deux messages de blog today.

Hier j'étais dans le laboratoire pour la grande partie de la journée pour recueillir des données à partir d'un détecteur de paille. Dans l'image que je couplé une sonde à l'une des résistances sur lesquelles le signal direct de la paille passe. Il est ce signal que je simule. Le signal provenant de l'oscilloscope de celle des ions radioactifs (Fe-55) qui a une forte probabilité d'émission d'un photon (rayons gamma) de 5,9 keV.

Le rayonnement gamma est, contrairement à la croyance populaire, maintenant défini après une certaine fréquence ou longueur d'onde, il est en fait photons provenant du noyau dans la désintégration radioactive. Rayonnement X provient de l'accélération des électrons (voir tube à rayons X) et des nuages d'électrons des atomes de désexcitation, appelés rayons X caractéristiques.

 

NA62-möte, lab och sol/NA62 assemblée, lab et le soleil

2 min read

Svenska

Idag var det möte för hela NA62, där det aktuella läget sammanfattades. Det hade gått väldigt bra för så gott som alla grupper och i april drar experimentet igång för 2016 års körning. Då kommer det köras dygnet runt fram till jul.

Efter mötet begav min handledare och jag oss till labbet för att förbereda inför lite mätningar som jag ska börja med imorrn. Datat jag samlar in ska ligga till grund för en kalibrering av de simuleringar jag kör av detektorsystemet.

I övrigt kan jag meddela att det snöade igårmorse och idag kunde man gå utomhus utan jacka i strålande solsken.

Français

Aujourd'hui, nous avons eu une réunion avec toute l'expérience NA62, où la situation actuelle a été résumée. Apparemment, l'expérience est très bien et en avril, nous allons commencer à recueillir les données pour 2016 run qui gardera d'aller jusqu'à Noël.

Après la réunion de mon superviseur et moi sommes allés au laboratoire pour préparer du matériel pour certaines mesures, je vais commencer à prendre demain. Les données que je vais recueillir sera la base d'un étalonnage pour les simulations du système de détection je cours.

Dans d'autres nouvelles, je peux vous dire que hier, il neigeait, et aujourd'hui vous pourriez marcher dehors sans une veste dans la lumière du soleil.

 

Fysikanalysmöte/Assemblée pour la analyse de la physique

2 min read

 

Svenska

Idag har jag spenderat halva dagen med att lyssna på ett tiotal presentationer för fysikanalysgruppen på NA62. Jag hade turen att få byta från det typiska technical student-jobbet, vilket innebär att bygga något vilket i mitt fall skulle vara en s.k. Gain Monitor, till att syssla med fysikanalys av den data vi samlat in under 2014/2015 och snart även 2016. Fysikanalysen är ett otroligt omfattande område och jag känner mig fortfarande helt tappad i golvet när jag sitter och försöker hänga med i resultaten som presenteras på dessa möten. Vilket är en helt underbar känsla. Nackdelen med jobbet är att om jag ska kunna jobba i det i framtiden måste jag tydligen ha en doktorsexamen i partikelfysik "eller motsvarande"... hmpf.

Français

Aujourd'hui, j'ai passé la moitié de la journée à écouter un tas de présentations du groupe d'analyse de physique à NA62. J'ai eu la chance d'être autorisés commutation du job étudiant technique typique, ce qui signifie construire quelque chose qui dans mon cas est un moniteur de gain, à celui de travailler sur l'analyse de la physique des données recueillies au cours de 2014, 2015 et bientôt 2016. La physique groupe d'analyse a une tâche énorme mis devant eux, et je remplir encore complètement perdu quand je suis en train de comprendre les résultats qu'ils présentent sur ces réunions. Ce qui est un sentiment merveilleux. La mauvaise partie au sujet du travail est que si je suis pour être en mesure de travailler avec elle à l'avenir je apparemment besoin d'un doctorat en physique des particules 'ou équivalent' .. Hmph.

 

 

Antimatter Factory

3 min read

Svenska

Tog en promenad på CERN och snubblade över denna skönhet. Var annars ska man placera en antimateriafabrik om inte mitt i CERNs 'main area'? En antipartikel har många egenskaper som är precis som en vanlig partikel så när som på exempelvis den motsatta elektromagnetiska laddning gentemot varandra*. En proton och en antiproton har identiskt massa om 511 massenheter (keV/c²). Om en proton och en antiproton inte rör sig för snabbt och kommer tillräckligt nära varandra annihileras de och två fotoner sänds ut i motsatt riktning relativt varandra (så klart i CM frame, för den observanta). Det betyder att den totala massan om 511+511=1022 massenheter är ekvivalent med den energi fotonerna nu innehar, helt i enlighet med Einsteins E=mc², alltså att massa är ekvivalent med energi.

Inne på fabriken sysslar man med precis det man kan tänka sig, man producerar och studerar antimateria.

*Mer exakt är antipartikeln den vanliga partikelns 'Charge Conjugate', vilket innebär att utöver elektromagnetisk laddning inverteras alla interna kvanttal som leptonnummer, baryonnummer och strangeness.

Français

Je pris une promenade sur le CERN et trébuché à travers cette beauté. Où devriez-vous placer une usine d'antimatière, sinon dans le milieu de la zone principale préoccupa-? Une antiparticule possède de nombreuses propriétés précisément égales à celles d'une particule régulière excepté celui par exemple de la charge électromagnétique eachother par rapport inverse. Un proton et un antiproton ont des masses identiques de 511 unités de masse (keV/c²). Si un proton et un antiproton ne bougent pas trop vite et approcher suffisamment eachother ils annihilent et deux photons sont envoyés en face l'un par rapport à une autre direction (bien sûr que dans le cadre de CM). Cela signifie que la masse totale de 511 + 511 = 1022 unités de masse est équivalente aux energi les photons ont maintenant complètement en accord avec E = mc2 d'Einstein le, à savoir la masse est équivalente à l'énergie.

A l'intérieur de l'usine, ils font exactement ce que vous attendez d'eux, ils produisent et étudient l'antimatière.

Plus précisément une antiparticule est 'Charge Conjugate' de la particule régulière, ce qui signifie qu'en plus de l'inversion de charge électromagnétique tous les nombres quantiques internes tels que le nombre de leptonsnombre baryonique et étrangeté sont également inversés.

 

 

Min första presentation på CERN/Ma première présentation au CERN

2 min read

Svenska

Tung helg avklarad. Började sakta märka av att det blir lite kontraproduktivt att sitta inne för länge, det är viktigt att skörda åtminstone lite D-vitamin under dagens ljusa timmar. Nu till helgen ska det tydligen bli klarblå himmel och 15 grader varmt, så då får det bli att hitta på annat än jobb.

Idag har jag framfört min första presentation här på CERN i ett detektorgruppsmöte. Arbetet jag gjort än så länge är tydligen bara toppen på ett isberg. Än så länge har jag endast kört simuleringar för att få fram data, härnäst väntar både mätningar i labbet och fler simuleringar. 

Français

Un week-end difficile a pris fin. J'ai commencé lentement à remarquer les effets productifs de contra assis à l'intérieur pendant trop longtemps. Il est important d'obtenir que la vitamine D au cours de la maison lumineuse de la journée. Au cours du week-end prochain, nous sommes censés obtenir un ciel bleu clair et une température de 15 degrés, si bien que je vais devoir trouver autre chose à faire que de travailler.

Aujourd'hui, j'ai eu ma première présentation ici au CERN à une réunion du groupe de détection. Cependant, le travail que je portais à ce jour est apparemment juste la pointe d'un iceberg. Jusqu'à présent, je n'ai fait tourner des simulations pour acquérir mes données, maintenant des mesures en laboratoire et plus simulations attendent.

 

1 min read

b

 

1 min read

b

 

Du har ju hela helgen på dig och Doctor Strange/Vous avez tout le week-end et Doctor Strange

3 min read

Svenska

Tidigare i veckan föreslog min handledare att jag skulle presentera mina resultat från de senaste två veckornas arbete på nästa veckas möte med Straw-detektorgruppen. Relaterat till det jag ska presentera skrev jag om tidigare i veckan i inlägget om normalfördelning. Mötet är på måndag och idag kom vi på flera nya hypoteser att pröva i ytterligare simuleringar, men men, jag har ju hela helgen på mig. Målet med det jag jobbar på just nu är att möjliggöra att utifrån en simpel tidmätning av en signal från ett Straw kunna avgöra var i straw:et partikeln gick igenom, radiellt sett.

In other news... en liten fågel viskade i mitt öra att Benedict Cumberbatch idag spelade in en bit av Doctor Strange på CERN. Doctor Strange skapades av Marvel 1963, så namnet kan inte komma från särkvarken, som heter strange på engelska, eftersom kvarkmodellen först kom året därpå, år 1964. Det skulle däremot kunna bli en bra story av det hela om de lyckades inkorporera lite partikelfysik i filmen!

Français

Plus tôt cette semaine, mon superviseur a proposé que je pouvais présenter mes résultats des deux dernières semaines de travail à la prochaine réunion du groupe de detector Straw. Relatif à ce que je l'ai écrit plus tôt cette semaine dans mon post sur la distribution standard. La réunion est le lundi, mais aujourd'hui nous avons pensé un tas d'hypothèses à tester dans de nouvelles simulations. Heureusement moi, je dois le week-end pour les essayer. Le but avec ce que je fais est de simplement être en mesure de déterminer la position radiale d'une particule passant à travers la Straw sur la base d'une simple mesure du temps sur le signal.

Dans d'autres nouvelles ... Il y a eu des rumeurs qui circulent que Benedict Cumberbatch était au CERN aujourd'hui pour filmer le Docteur Strange. Doctor Strange a été créé par Marvel en 1963, de sorte que le nom ne peut pas venir du quark étrange, qui est appelé strange en anglais, puisque le modèle de quark était bien jusqu'à l'année d'après, en l'an 1964. Il pourrait cependant vraiment ajouter à l'histoire si elles devaient incorporer un peu de physique des particules dans le film!

 

 

Quantum queries 3: weak interaction and quantum tunneling

4 min read

Svenska

Den svaga kärnkraften är den kraft som verkar på kortast avstånd av de fyra fundamentala krafterna, 1/1000-1/100 av en protons diameter, alltså 1e-18 till 1e-17 m. I radioaktiva sönderfall är den 1/100 000 så stark som den elektromagnetiska kraften. Det är denna kraft som möjliggör de sönderfall fysiker vill studera vid NA62 på CERN. i mitt inlägg om pingviner ser man kraften förmedlas av så kallade W⁺, W⁻ och Z⁰-bosoner.

Den svaga kärnkraften är bland annat en del i den kedja av fysikaliska fenomen som håller solen vid liv som i skapandet av tyngre isotoper från väte. Nedan är en bild på den första så kallade proton-proton-kedjan, skapandet av helium från väte. Vilket osökt leder oss in på kvantmekanik (under figuren nedan).

Français

La force faible est la force qui agit sur la distance la plus courte de toutes les quatre forces fondamentales, 1 / 1.000 à 1/100 d'un diamètre de protons, qui est 1E-18 1E-17 m. Dans désintégrations radioactives, il est seulement 1/100 000 aussi forte que la force électromagnétique. Il est la force qui permet aux désintégrations que les physiciens sont intéressés à étudier à NA62 au CERN. Dans mon précédent post sur les manchots de la force peut être vu étant médiée par le soi-disant W +, W et Z bosons (voir le texte de la figure pour la figure ci-dessous).

La force nucléaire faible est entre autres partie de la chaîne des phénomènes physiques qui maintient le soleil en vie lors de la création des isotopes plus lourds de l'hydrogène. Ci-dessous, une image de la dite première chaîne proton-proton à la création d'hélium, de l'hydrogène. Cela nous amène naturellement dans le domaine de la mécanique quantique.

Först skapas en diproton, alltså en proton bunden till enkomt en annan proton. Protoner har positiva laddningar och vill således inte vara nära varandra. Temperaturen i solen är en bråkdel av vad den skulle behöva vara för att protonerna skulle ha tillräckligt med energi för att övervinna den repellerande kraften. Det är här kvantmekanisk tunnling kommer in i bilden. Det finns en ytterst liten sannolikhet för en proton att ta sig över denna så kallade potentialbarriär och komma tillräckligt nära för den starka kärnkraften att hålla ihop dem, men på grund av att det finns så många protoner i solen så händer det tillräckligt ofta för att den ska hållas vid liv. Bildkälla: Wikipedia.

Tout d'abord un proton est formé, à savoir un proton lié à seulement un autre proton. Les protons portent une charge positive et n'aime pas être proche de eachother. La température dans le soleil est seulement une fraction de ce qui est nécessaire pour les protons d'avoir assez d'énergie pour surmonter la barrière de potentiel inbetween eux. Ceci est quand l'effet tunnel vient dans l'image. Il y a une petite probabilité que le proton parvient à franchir la barrière de potentiel et ainsi de venir assez près pour que la force nucléaire forte pour les lier ensemble, mais à cause de l'existence d'autant de protons dans le soleil cela se produit assez pour lui permettre de rester en vie. Source de l'image: Wikipedia.

 

 

Impact Hub Geneva

1 min read

Svenska

Idag var en grundarna från Impact Hub Geneva och berättade om vilka möjligheter man som entreprenör har hos dem. Beroende på hur ofta man är där kan man betala 350(1 gg/månad) upp till 4000(5 ggr/veckan) SEK för arbetsplats med mycket inkluderat. Detta tillsammans med CERNs egen Knowledge Transfer-grupp gör att det känns som man har all möjlighet att glida in på en räkmacka rakt vore man sugen på att dra igång något en dag.

Français

Aujourd'hui, l'un des fondateurs de Impact Hub Genevaa présenté quelques-unes des possibilités les entrepreneurs ont à eux. Selon combien de temps vous souhaitez passer à eux, il vous en coûterait 40 CHF (1 jour par mois) à 490 CHF (5 jours par semaine) pour un milieu de travail avec beaucoup de choses inclus. Ceci, combiné avec son propre groupe de Transfert des Connaissances du CERN fait sentir terriblement facile de démarrer votre propre entreprise, si je pourrais jamais envie.