Skip to main content
 

Bimånatliga inlägg?

3 min read

Svenska

Nyhetstorka har det knappast varit, utan bara dålig moral från min sida, varför jag inte uppdaterat här på två veckor. Till att börja med har jag börjat träna franska genom ljudlektioner jag lyssnar på när jag tränar/springer/gör hushållssysslor, och om två veckor drar lektionerna på CERN igång. På grund av det hoppar jag över till att endast skriva svenska inlägg.

Jag har även fått mitt första faktiska ansvar här på CERN. Min handledare för data-analysen konstaterade att "Now the geometrical alignment of the experiment is on you.". Geometrical alignment behövs för att detektorerna är fastsatta med en viss osäkerhet. Genom analys av datat från experimentet har jag nu bestämt hur mycket alla strawdetektorer, 7808 st, är förskjutna och skrivit ett program för att korrigera för detta. Min handledare blev halvt lyrisk när jag visade vad jag hade gjort. Genom statistisk analys har jag minskat spridningen rejält, nu är 99.3% av alla fel i positionen mindre än 30 mikrometer, vilket är gränsen för vad som går att göra statistiskt för tillfället.

Bilderna ligger i omvänd kronologisk ordning.

NA62.

Enorm cruising, flera hundra motorcyklar, som stoppade all trafik i en del av Genève under de 20 minuterna det tog dem att passera. Då åkte de inte särskilt långsamt heller, utan de var bara väldigt många. Toutes en Moto hette eventet.

Hur jag spenderar mina söndagar.

Byggnad och trädgård dedikerad till offrena i Hiroshima och Nagasaki under WW2.

På Paddy's pub i Ferney-Voltaire, min parkeringsplats tydligen.

Projektioner av Genève från olika tidepoker på ett musuem i Gamla stan, Genève.

Hur Genève såg ut på 1500-talet.

En vägg dedikerad till protestantismens spridning i Europa och Genèves roll som tillflyktsort för protestanter.

Henry Durant, grundaren av Röda Korset, på den plats där halshuggningar ägde rum förr i tiden.

Gorge de l'Areuse i Schweiz, gick runt i detta område i ca 4 timmar med Tobias.